Operations Manager Norway

Hope for Justice Flexible Norway Operations

Company Description

Hope for Justice exists to bring an end to modern slavery by preventing exploitation, rescuing victims, restoring lives and reforming society. Around the world, we are growing a movement of abolitionists who believe freedom is worth the fight. Our team works from more than 30 locations across five continents. If you’re looking to make a difference, this is the place for the you.

Hope for Justice eksisterer for å gjøre slutt på moderne slaveri ved å forbygge utnyttelse, redde ofre, rehabilitere liv og reformere samfunn – deler du vår lidenskap for å leve i verden fri fra slaveri? Ønsker du å hjelpe norsk næringsliv og offentlig sektor håndtere brudd på menneskerettigheter blant underleverandører og i verdikjeder?

Position

Hope for Justice is seeking an experienced self-starter, team player and an “outside of the box thinker” to join the Norway team. This is a new role and will be part of our global operations team. Reporting directly to the Head of Operations and Risk (UK), this is a key position, with a hands on approach to building and supporting all areas of the organisations operations in Norway. This is a full time role, but we consider part time for the right candidate (minimum 3 days per week).

In this role you will be responsible for overseeing the local office management, assist with any operational challenges and queries. Ensuring organisational compliance is adhered to for all regulations and legislation, alongside reviewing and updating policies and processes in accordance with local requirements. Collaborate with the Global operations team and work with key stakeholders to understand and manage risk.

To succeed in this role, you will need to be supportive and empowering, work at a fast pace whilst remaining organised. You will have 3 years’ experience in a similar role, with sound experience of establishing positive and productive relationships at a senior level. You will also be able to demonstrate expertise in developing internal processes and systems alongside overseeing budgets and expenses. This role will require candidates to be fluent in Norwegian and English.

This is a unique opportunity to join a growing, global non-profit organization with a well-respected reputation for changing lives and fighting for freedom for those affected by the misery of human trafficking.

Hope for Justice søker deg som er selvgående, en god team spiller, og som våger å tenke utenfor boksen. Dette er en ny rolle, basert i Norge, som også vil være del av vårt globale operations team. Du vil være en nøkkelspiller for å bygge organisasjonen og støttesystemer i Norge og du rapporterer til Head of Operations and Risk (UK). Dette er en fulltidsstilling, men for rette kandidat vil vi vurdere deltid (minimum 3 dager pr uke)

I denne rollen har du det overordnede ansvaret for drift av lokale kontorer. Du vil være kontaktpunktet for utfordring og spørsmål fra øvrig ansatte. Du vil ha ansvar for å sikre at organisasjonen oppfyller krav og forpliktelser for å opptre som arbeidsgiver og ideel aktør i Norge, inkludert kontekstualisere globale prosedyrer til nasjonal standard. Du vil samarbeide med vårt globale operations team for å håndtere og minimere risiko for vår organisasjon.

For å lykkes i denne rollen vil du måtte evne å balansere støtte og utfordring til dine kolleger, du vil måtte trives med høyt tempo og være strukturert og evne å gjøre prioriteringer i din arbeidshverdag. Vi søker deg som har minimum 3 års erfaring med lignende arbeid og kan vise til at du har lyktes med å etablere positivt og konstruktivt arbeidsrelasjon med senior lederskap i organisasjonen du var en del av. Du kan også vise til at du har erfaring med utvikling av interne prosesser, samt budsjettering og økonomisk styring. Det vil være en forutsetning at du snakker og skriver flytende norsk og engelsk.

Dette er en unik mulighet til å bli en del av en global veldedig organisasjon med store ambisjoner og et veletablert renommé for å bekjempe moderne slaveri, og stå opp for de menneskene som rammes av dette.

Requirements

Operational Infrastructure

 • Supporting the Head of Operations with the organisation’s systems needs and helping with the prioritisation and development of new systems and processes
 • Overseeing local office management and equipment
 • Assisting with the organisations basic IT requirements and support local contract relationships
 • Helping expand the organisation’s remote communication requirements

Governance & Risk

 • Ensuring compliance of Norwegian charity and company legislation and reporting requirements across Hope For Justice and Slave Free Alliance
 • Assistance gathering insurance requirements and helping monitor renewals
 • Assisting with the Incident Management process and liaising with other departments to ensure incidents are accurately recorded and actioned
 • Ensuring compliance with necessary data protection practices
 • Oversight of the Norway Risk Register working with key stakeholders to understand and manage risk

Policies and processes

 • Ensuring policies and processes are reviewed and updated in accordance with local requirements
 • Assistance liaising with legal advice partners on operational and HR matters when needed
 • Supporting NDAs / contracts for partners
 • Support HR processes in recruitment of staff in Norway

Facilities Management

 • Ensuring the national lease directory is monitored and up to date
 • Maintaining landlord relationships and negotiate lease changes
 • Project management of office changes

Other Responsibilities

 • Undertake any other reasonable duties as requested
 • Support HR processes in recruitment of staff in Norway
 • Understand and uphold the standards outlined in the Hope for Justice Safeguarding policies, acting with due care and attention to safeguard the wellbeing of anyone that comes into contact with our work and reporting concerns if they do arise.

Vi søker deg som vil lykkes med følgende arbeidsoppgaver:

Infrastruktur

 • Støtte til Head of Operations med å implementere nye og drifte eksisterende systemer og rapportering i organisasjonen.
 • Overordnet ansvar for de norske kontorene, utstyr og arbeidsverktøy. (inkludert vurdering omkring evt endring og flytting av kontorfasiliteter)
 • Kontaktpunkt for huseier.
 • Støtte til drift av IT-systemer
 • Assistere organisasjonen bygge ut tjenlig kommunikasjonsløsning som tillater fleksible arbeidsmønster (remote working)

Risikohåndtering og styrearbeid

 • Sikre at organisasjonen innfrir juridiske og moralske forpliktelser, inkludert krav til rapportering for både Hope for Justice og Slave Free Alliance.
 • Kontaktpunkt for forsikringspoliser og endring/fornyelse
 • Kontaktpunkt for avviksrapportering. Prosessere avviksmeldinger i samarbeid med øvrige involverte avdelinger, sikre dokumentasjon og loggføring etterlever standard i Hope for Justice.
 • Ansvar for at personvern og GDPR hensyn er ivaretatt
 • Overordnet ansvar for Norway Risk Register og at tilhørende tidsfrister og tiltak blir fulgt opp.

Prosedyrer og Prosesser.

 • Kontekstualisere og oppdatere prosedyrer og prosesser i samsvar med nasjonal krav
 • Etter behov, gi støtte til juridiske rådgivere i hensyn knyttet til drift og i personal saker.
 • Utforme samarbeidsavtaler og taushetserklæringer til bruk i norsk sammenheng
 • Støtte til rekruttering, utforming av kontrakter, intervju og «onboarding» av nytt personal i Norge.

Andre oppgaver

 • Følge opp evt andre oppgaver pålagt av nærmeste leder.
 • Forstå og opprettholde standarden fra Hope for Justice sine «safeguarding policies», vise høy aktsomhet og oppmerksomhet knyttet til menneskers sikkerhet og velvære, samt evne å rapportere bekymring og avvik om nødvendig.
 • Det vil være en forut

Other information

Hope for Justice is committed to supporting our staff’s wellbeing and offers competitive salaries and a range of additional benefits to our staff. This includes generous paid leave, pension contributions and access to the Employee Assistance Program for staff and their family.

 • Location – Candidates be based at Stavanger, Bergen or Oslo. (Norway)
 • Salary: Competitive salary , depending on experience
 • Closing Date: 17th July 2022 - Applications will be reviewed on a rolling basis.

All offers of employment will be subject to satisfactory references and appropriate screening checks, which include criminal records checks, in line with our Global background checks policy. Hope for Justice participates in the Inter Agency Misconduct Disclosure Scheme. In line with this scheme, as part of the referencing process we will request information from job applicants’ previous employers about any findings of sexual exploitation, sexual abuse and/or sexual harassment during employment, or incidents under investigation when the applicant left employment. By submitting an application, the job applicant confirms his/her understanding of these recruitment procedures.

·Alle ansatte i Hope for Justice skal ha fordel av at organisasjonen er forpliktet til å tilby konkurransedyktig lønn, ekstra fridager og tilgang til fordelsprogram for ansatte og deres familiemedlemmer.

 • Sted: Søkere kan være basert i Stavanger, Bergen eller Oslo.
 • Lønn: Etter avtale
 • Ledig fra: Snares
 • Søknadsfrist: Intervju vil bli gjort fortløpende.

Alle jobbtilbud vil være betinget av tilfredsstillende referanser og tilhørende bakgrunnssjekk, dette inkluderer politiattest. Hope for Justice følger retningslinjene fra Inter Agency Misconduct Disclosure Scheme. I samsvar med disse retningslinjene vil vi be om å få informasjon fra tidligere arbeidsgivere om saker som involverer seksuell utnyttelse, trakassering eller diskriminering, enten som har vært gransket under arbeidsforholdet eller etter at søker forlot arbeidsforholdet. Ved å levere søknad, aksepterer søker disse retningslinjene.

Attachments

Apply

Application Form

All personal data will remain confidential and be processed and stored according to the requirements of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679. Hope for Justice’s policy and practice is designed to ensure fair treatment of existing and prospective employees without regard to sex, marital status, disability, religious or philosophical belief (or lack of) age, nationality, ethnic or national origin.

Already registered? Click here

Not registered? Complete the form

The operating system you are using causes the expiration of the uploaded files within one minute: we recommend you to upload the attachments as the last step before sending the application. Otherwise you will be asked to upload the files every 60 seconds.

If Yes, please give details in your cover letter

Hope for Justice requires references from your two most recent organisations and which cover the last five years of employment. Your referees should be your direct line managers and be official organisational references. If your most recent line managers are only able to provide personal references, we will require additional organisational reference details from you and will discuss the process with any successful candidates. Please provide name and email addresses. References will not be taken up until an offer has been made.

Click here (or drag and drop) to Upload a file
pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, odp, ods, txt, rtf, jpg, jpeg, gif, png(Max: 2 MB)

Click here (or drag and drop) to Upload a file
doc, docx, txt, rtf, pdf, odt (Max: 2 MB)

I confirm that all the information provided on this form and in my CV is to the best of my knowledge honest and accurate. The deliberate withholding of relevant information or provision of misleading information may lead to the withdrawal of any job offer or subsequent employment.


I authorise any information given may be verified through appropriate sources. I am happy to be contacted on the email address given above. I consent to this personal data being recorded and stored for business monitoring purposes.(If you do not accept, your request cannot be processed)

Upon applying to work at Hope for justice, we will only use the information you give to us for recruitment and selection processes. The type of information we typically collect during the recruitment process includes name, address, nationality, contact details, qualifications, work history and reference details. This is collected through the application form, CV, Covering letter and interview process.

Hope for Justice keeps recruitment data on file for 12 months following application, in line with recommended guidance, after which all recruitment data will be deleted from the system.

Access to this information is restricted to the HR team and recruiting managers and is stored securely. If you would like for us to remove your details at any time, please email careers@hopeforjustice.org to let us know.


(If you do not accept, your request cannot be processed)
(Fields marked with * are required)