Our Vacancies

Sail: Llawn AmserCyflog: £37,853 - £42,059 y flwyddynLleoliad: Y MuniYn Atebol I: Pennaeth Theatrau a Lles CreadigolDyddiad Cau: Dydd Sul 2 Mehefin 2024Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn profiadol a brwdfrydig arwain a goruchwylio rheolaeth...
Sail: Llawn AmserCyflog: £28,245 - £31,370 y flwyddynLleoliad: Parc Gwledig BryngarwYn Atebol I: Rheolwr Datblygu Gwasanaethau a HyfforddiantDyddiad Cau: Dydd Sul 9 Mehefin 2024Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn profiadol a brwdfrydig arwain...
Sail: Llawn AmserCyflog: £25,293 - £28,090 y flwyddynLleoliad: Y MuniYn Atebol I: Rheolwr Technegol a ChynhyrchuDyddiad Cau: Dydd Sul 2 Mehefin 2024Dewch i ymuno â'r tîm yn y Muni sydd newydd ei adnewyddu, mae gennym gyfle cyffrous i rywun sy'n...

About Us

Mae gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen dros 190 o aelodau staff brwdfrydig ac ymroddgar, sydd wedi'u hymrwymo i ‘wneud bywydau pobl yn well’. A hoffech chi ymuno â ni? Os oes gennym gyfle am swydd sy'n cyd-fynd â'ch sgiliau a'ch rhinweddau, fe hoffem ni glywed gennych chi! Os nad oes swyddi sy'n cyd-fynd â'ch anghenion ar gael ar hyn o bryd, trowch at y dudalen hon yn rheolaidd. Rydym yn rheoli ystod eang o wasanaethau a lleoliadau diwylliannol ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac rydym yn sefydliad sy'n tyfu'n gyflym, felly efallai y bydd gennym rywbeth sy'n addasi chi yn fuan iawn.

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

Mae Ymddiriedolaeth DdiwylliannolAwen yn elusen gofrestredig wedi'i lleoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, De Cymru. Ein diben yw gwneud bywydau pobl yn well, ac rydym yn cyflawni hyn trwy ddarparu digwyddiadau, gweithgareddau a rhaglenni diwylliannol ysbrydoledig. Bydd Awen yn ym ol ar economïau lleol, lles unigolion a chydlyniant cymunedau.

Disgrifiad Awen Trading Cyfyngedig

Mae Awen Trading Cyfyngedig yn is-gwmni masnachu Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, elusen gofrestredig ym Mhen-y-bont ar Ogwr, De Cymru. Nod Awen Trading Cyfyngedig yw datblygu grŵp o fusnesau sy'n gymdeithasol gyfrifol sy'n cystadlu'n fasnachol, rhagori ar ddisgwyliadau cwsmeriaid a chreu elw iach y gellir ei roi yn ei dro yn ôl i'r elusen rhiant fel rhodd cymorth. Ar hyn o bryd, mae'r busnesau hyn yn cynnwys y Caffi Bar ym Mhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl a Thŷ Bryngarw, lleoliad unigryw ar gyfer priodasau wedi'i leoli ar dir Parc Gwledig Bryngarw.

  -----------------------------------------------------------

Awen Cultural Trust has over 190 passionate and dedicated members of staff, committed to ‘making people’s lives better’. Care to join us? If we have a job opportunity which matches your skills and qualities, we’d love to hear from you! If there are no openings to suit your needs just yet, please check this page regularly. We manage a whole range of cultural services and venues across Bridgend county borough, and we’re a rapidly growing organisation, so we may have something just for you very soon.

Awen Cultural Trust

Awen Cultural Trust is a registered charity based in Bridgend, South Wales. Our purpose is to make people’s lives better, which we achieve by delivering inspirational cultural events, activities and programmes. Awen engages with over one million visitors a year through a diverse range of facilities and services which include theatres, libraries, community centres, historic house and country park, and two work-based projects for adults with learning and physical disabilities. Awen’s work has significant impact on local economies, individual wellbeing and community cohesion

Awen Trading Limited

Awen Trading Limited is the wholly owned trading subsidiary of Awen Cultural Trust, a registered charity based in Bridgend, South Wales. Awen Trading Limited’s aim is to develop a group of socially responsible businesses that compete commercially, exceed customer expectations and generate healthy profits which, in turn, are gifted aided back to the parent charity. Currently, these businesses include the Caffi Bar at the Grand Pavilion in Porthcawl and Bryngarw House, an exclusive wedding venue based in the grounds of Bryngarw Country Park.